فعالیت های فرهنگی ذیل عنوان سومین حرم اهلبیت در شیراز مورد حمایت است

شیراز-ایرنا-فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت: نام خطه فارس به عنوان مهم ” سومین حرم اهل بیت ” مزین شده و برنامه ها و کارویژه های مسئولان استان فارس بخصوص در حوزه فرهنگ می بایست ذیل این عنوان مهم برنامه ریزی و پیگیری شود و مورد حمایت قرار گیرد.