فرماندار: وزیر نیرو برای تامین برق روستای چاه شنبه پارسیان قول مساعد داد

بندرعباس- ایرنا- فرماندار پارسیان گفت: روستای چاه شنبه از توابع بخش کوشکنار این شهرستان از نعمت برق بی بهره است که وزیر نیرو در سفر استانی به غرب هرمزگان جهت تامین برق این روستا قول مساعد داد.